Stei

17 tekstów – auto­rem jest Stei.

Pa­miętaj zaw­sze porównuj się z ty­mi lep­szy­mi, mu­sisz być lep­szy z dnia na dzień bo ten świat jest względny jak i bezwzględny. 

myśl • 14 czerwca 2012, 11:51

nie żądaj wiel­kich słow, nic ta­kiego Ci nie po­wiem ale.. mogę Ci obiecać że wszys­tko dla Ciebie zrobię 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 stycznia 2012, 23:03

Lu­bie sta­tusy na Fa­cebook'u, zwłaszcza te z ser­duszkiem które ob­wie­szczają zmianę sta­tusu na 'w związku'. Mam wte­dy wrażenie że na ziemi przy­bywa aż dwo­je szczęśli­wych ludzi. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 grudnia 2011, 23:15

Naj­ważniej­sze to nie dać się zwa­riować, strach ma wiel­kie TYL­KO oczy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 grudnia 2011, 17:25

Nie ważne jak da­leko od siebie będziemy
Ciągle jes­teśmy pod tym sa­mym niebem. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 listopada 2011, 00:03

Gdy Ci smut­no gdy Ci źle złóż rączki i pomódl się.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 lipca 2011, 11:24

I gdy dym po­woli opa­da i os­tatni niez­na­jomi się roz­chodzą, zos­tają ci przed który­mi możesz ściągnąć wszys­tkie mas­ki - oni zaw­sze by­li, przygląda­li się te­mu z dru­giej strony. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 lipca 2011, 00:17

Miej wy­jeba­ne a będzie Ci da­ne... więcej prob­lemów na głowę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 lipca 2011, 00:24

Co za en­tuzjazm !? Cie­szysz się z te­go jak z uda­nej stypy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 czerwca 2011, 13:42

Im bar­dziej się boisz tym więcej masz na sumieniu. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 czerwca 2011, 01:49
Stei

Nie jestem ciekawą osobą

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność